CSR

กัญชง-กัญชากลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชาเพื่อเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น

เหมืองถ่านหินบริษัทบ้านปู อ.ลี้ จ.ลำพูน

ผลิตภัณฑ์ Lamboochar เป็นไผ่ชนิดไหน??

เปิดศูนย์เพาะชำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน

ผู้เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐรวมใจ ปลูกไผ่เพื่อเศรษฐกิจฯ" ศึกษาดูงาน ณ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com